Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - 3 razy w tygodniu - Anna Dałek

Rytmika - Anna Maria Grzegory 

Taniec z elementami Zumby - Joanna Gałka – Walczykiewicz

Zajęcia Sportowe - Stowarzyszenie Przedszkole i Piłka 

Terapia logopedyczna - Małgorzata Pawłowska

Zajęcia z psychologiem - Anna Zakrzewska