Opłaty

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!!!

Opłaty regulujemy
do 15 dnia każdego miesiąca
tylko przelewem bankowym
na konto Przedszkola:
Bank Pekao SA
51 1240 3347 1111 0010 3386 1510 

...................................................................................................

Opłata stała - 500 zł
Opłata za żywienie - 20 zł

.....................................................................................................

 Do 5 dnia każdego miesiąca, Rodzic otrzymuje

informację o należności opłaty

z uwzględnieniem nieobecności żywieniowych

z poprzedniego miesiąca.

..........................................................................................................

W przypadku trudności finansowych związanych

z uczęszczaniem dziecka do Przedszkola /np. kilkoro dzieci

z jednej rodziny, samotne matki/, należy zgłosić problem

do dyrekcji.