Pracownicy

 

P R A C O W N I C Y

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO DIECEZJI ŁOWICKIEJ

IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W ŁOWICZU

„U  BOLESI”

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA - s. Elwira Jadwiga Kruszewska

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

Karolina Bielecka - nauczyciel

s. Wiktoria Czekaj - nauczyciel

Anita Filipowicz - nauczyciel

Aneta Gołaszewska - nauczyciel

Patrycja Jaska - nauczyciel

Marta Kowalska - nauczyciel

Ludwika Bończak - nauczyciel

Agnieszka Legacka - nauczyciel

Anna Piszczałka - nauczyciel

Ewelina Traczyk - nauczyciel

Martyna Wilczek - nauczyciel

Anna Dałek - język angielski

Małgorzata Pawłowska - pedagog specjalny, logopeda

s.Agnieszka Stepnowska - nauczyciel religii

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Ewelina Kończak - pomoc nauczyciela

Klaudia Leja  - pomoc nauczyciela

Natalia Przybysz - pomoc nauczyciela

Wioletta Wolińska - pomoc nauczyciela

Anna Woźniak - pomoc n-la/wożna oddziałowa

Marianna Madanowska - woźna oddziałowa

Anna Fudała - kucharka

Agnieszka Traczyk - kucharka

Wioletta Radzka - pomoc kuchenna/intendenyka

Krzysztof Ufa - dozorca/konserwator