O Przedszkolu

Misja Przedszkola

Statut Przedszkola - dostepny w sekretariacie, u Dyrekcji Przedszkola, na tablicy ogłoszeń

Regulamin Przedszkola

Obowiązek informacyjny - RODO