WAŻNE

 

 

 

 

 

 

 

NOWY  WYMIAR  OPŁAT 
W  PRZEDSZKOLU !!!

Szanowni Rodzice!
Po uzgodnieniach i ustaleniach 
wewnętrznych Przedszkola,
na zebraniach – spotkaniach z Rodzicami,
   został podany do wiadomości nowy wymiar opłat 
wchodzący w życie z miesiącem marcem 2024 roku:

                                             Planowa, dobra ekonomia zawsze pozwalała na wysoką jakość naszych ofert dydaktyczno, wychowawczych,                                                                                                        opiekuńczych oraz warunków lokalowych.                                                                    
Opłaty od marca będą kształtowały się następująco:
wysokość opłaty stałej – 500,-zł.  - dniówka żywieniowa – 20,-zł.

  Od września opłata stała może wzrosnąć do 600,-zł.

Wzrost opłat w sferach oświatowych nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, ale jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola zgodnie z nowymi realiami ekonomicznymi. 
                                              - siostra dyrektor Przedszkola

 

 

DelfinkiStokrotkiSłoneczkaMotylkiBiedronki