DRODZY RODZICE!!!

 

 

 

DRODZY RODZICE !!!

Z Rozporządzenia z dnia 7 kwietnia: 

'Przedłużone zostały obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia.                                                     

Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne.                                                                                                     

Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).                                                                                               

Rodzice nadal będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego'.

 

OD 12 KWIETNIA, W NASZYM PRZEDSZKOLU ZOSTAŁ STWORZONY WYJĄTKOWY DYŻUR DLA RODZICÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I MEDYCZNYCH.

CZEKAMY NA NOWE - ŁATWIEJSZE, BARDZIEJ PRZYJAZNE I POMOCOWE ROZPORZĄDZENIA. CZEKAMY NA POWRÓT WSZYSTKICH.

PRZETRWAJMY TĘ KOLEJNĄ PRÓBĘ WIARY I ZAUFANIA DO WSZYSTKICH NAWZAJEM.

NIECH ZBLIŻAJĄCA SIĘ UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZYNIESIE NOWĄ NADZIEJĘ NA POWRÓT DO ŻYCIA  PEŁNEGO I PRAWDZIWEGO W ŚWIECIE I WOKÓŁ NAS.

BiedronkiDelfinkiStokrotkiSłoneczka