ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ KU CZCI BŁ. BOLESŁAWY LAMENT