WAŻNE!!! SZANOWNI RODZICE...

WAŻNE!!! SZANOWNI RODZICE...

 

25 MAJA POWRÓCILIŚMY DO PRACY STACJONARNEJ, WRÓCILIŚMY W OBOWIĄZUJĄCYM RYGORZE SANITARNYM DO PLACÓWKI, DO NASZEGO PRZEDSZKOLA. POWRÓCILIŚMY NADE WSZYSTKO DO BEZPIECZNEJ OPIEKI. DYDAKTYKA DALEJ , DO KOŃCA CZERWCA BĘDZIE PROWADZONA NA ODLEGŁOŚĆ, ZDALNIE - WEDŁUG DO TEJ PORY PANUJĄCYCH ZASAD I WARUNKÓW. NIE PROWADZIMY ZAJĘĆ DODATKOWYCH, NIE MA ŻADNYCH DODATKOWYCH SPOTKAŃ ANI DZIAŁAŃ NA TERENIE PRZEDSZKOLA. PANI ANGLISTKA, PANI LOGOPEDA I PANI PEDAGOG DALEJ PRACUJĄ ZDALNIE. PANI PSYCHOLOG DO KOŃCA CZERWCA BĘDZIE DOSTĘPNA W PRZEDSZKOLU LUB POD TELEFONEM /792902617/ W PIĄTKI W GODZ.12.15 – 15.15.

DZIĘKUJĘ ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ, ZA WSPÓŁPRACĘ Z NAUCZYCIELAMI ORAZ ZA WSZYSTKIE DOWODY ŻYCZLIWOŚCI I SERDECZNOŚCI.

 

DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W MAJU I CZERWCU DOTYCZY OPŁATA STAŁA W WYSOKOŚCI 250,-ZŁ.LIPEC I SIERPIEŃ BĘDĄ WOLNE OD OPŁAT.

OPŁATY REGULUJEMY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO PRZEDSZKOLA.

 

WSZYSTKICH ZAWIERZAM NASZEJ PATRONCE, POD SKRZYDŁA KTÓREJ WRÓCILIŚMY...

ZGODNIE Z KARTKĄ KALENDARZA, WSZYSTKIE RODZINY Z OKAZJI DNIA MATKI ZAWIERZAM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE Z NAZARETU... WSZYSTKIE DZIECI Z OKAZJI ICH ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ ŚWIĘTA, I ZAWSZE - ZAWIERZAM SZCZEGÓLNEJ OPIECE ANIOŁA STRÓŻA...

siostra dyrektor Elwira

DelfinkiStokrotkiSłoneczkaMotylkiBiedronki