UWAGA!

D R O D Z Y    R O D Z I C E  ! ! !

Ze względu na trudności z majowym terminem "Dnia Rodziny"
(pierwotnie 21.05.2017 r.) 

święto to zostało przeniesione na

0 3 . 0 6 . 2 0 1 7   r .   / s o b o t a /

MotylkiBiedronkiDelfinkiStokrotkiSłoneczka