NOWY WYMIAR OPŁAT W PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

 

 

NOWY WYMIAR OPŁAT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice!

W związku ze wzrostem cen i opłat w różnych sferach gospodarczych, pragnę poinformować, iż z dniem 1 września 2022 roku, ulegną zmianie opłaty w funkcjonowaniu Przedszkola. Planowa, dobra ekonomia zawsze pozwalała na wysoką jakość naszych ofert dydaktyczno-wychowawczych i warunków lokalowych. Rok po roku Przedszkole zmienia swoje oblicze a bieżące życie dyktuje kolejne potrzeby. Przed nami najbliższe plany to doposażenie sal i modernizacja łazienek.

- wysokość opłaty stałej – 350,-zł.

- dniówka żywieniowa – 14,-zł.

Wzrost opłat w sferach oświatowych nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, ale jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola zgodnie z nowymi realiami ekonomicznymi oraz rozwojem i podnoszeniem jakości pracy Przedszkola. Liczę na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie tej informacji.

- siostra dyrektor Przeszkola                                                                                                                                                                                                                                   

                                   

MotylkiBiedronkiDelfinkiStokrotkiSłoneczka