KIERMASZ WIELKANOCNY

 

ZAPRASZAMY NA

K I E R M A S Z     W I E L K A N O C N Y

od 24 marca 2017 r.
w Przedszkolu "u Bolesi"

MotylkiBiedronkiDelfinkiStokrotkiSłoneczka