18.12.2015 r. - Badanie wzroku /dla zdeklarowanych przez rodziców dzieci/